Tác giả: admin

Bạn biết gì về Vinshool ? (P2)

Với chương trình giáo dục khoa học và hiện đại hệ thống Vinshool trong dự án Vincity Đan Phượng không chỉ chú tâm trang bị kiến thức cho học sinh mà còn quan tâm đặc …

Bạn biết gì về Vinshool ??? (P1)

Trường học Vinschool có thể được tích hợp ngay chính dự án Vincity Đan Phượng, đây sẽ là nơi ươm mầm tài năng cho thế hệ trẻ nước nhà. Vinshool có hệ thống cơ sở …